Katte med karat
Katteriet - Issakat

Velkommen til denne hjemmeside om mit FIFe registrerede katteri: DK*Issakat


+

        

         

Et katteri hvor jeg gerne vil bidrage til avl af unikke orientalske katte, hvor sundhed er af højeste prioritet.

Jeg lægger vægt både på kattens indre og ydre kvaliteter - den skal være psykisk robust og også gerne kunne begå sig i udstillingshaller og til shows.

 

2 siameser hunkatte blev indkøbt 2011 og august 2013 købte jeg en orientalsk korthårs hankat

 

Januar 2014 hjembragte jeg et ungdyr - en hun seychelloise, denne variant kaldes nu siameser med hvidt, ønsket er smukke og sunde killinger.


Maj 2016 Indkøbt en cinnamon hankattekilling - første trin for på sigt at kunne avle killinger med netop denne farve.


Status primo september 2018 - Den 10.09. tog jeg til Rusland for at hjemtage en ny hankilling, en OSH n22 med hvidt, Alter Ego Uncas.


April 2019 købt endnu en russisk kat, en hun-siameser med hvidt (SIA n 03 21).


Katteriet godkendt august 2020 - 3 år.

2017 - Januar afsluttet G3 - Online kursus via Paw Ped, Link: https://www.pawpeds.com/pawacademy/courses/g3/g3students.html

2015 - maj  afsluttet G2 - Online kursus via Paw Ped, Link: http://pawpeds.com/pawacademy/courses/g2/g2students.html

2014- G1-19  Online kursus via PawPed, Link:

http://www.pawpeds.com/pawacademy/courses/g1/g1students.html

2012 - Juni medlemskab af DSO, Dansk Siameser og Orientaler Ring, Link

http://www.dso.dk/

2012 - Januar medlemskab af JYRAK, Link

http://www.jyrak.dk/

2011 - September via DARAK søgt og fået stamnavnet DK*Issakat